CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tueminhbooks.com bao gồm:

– Email

– Điện thoại

– Tên đăng nhập

– Mật khẩu đăng nhập

– Địa chỉ khách hàng.

Đây là các thông tin mà Tuệ Minh Books cần nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Thông tin cá nhân của khách hàng trên tueminhbooks.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu).